Urząd Gminy Brodnica
od: 2007-02-23
suma odsłon: 1511710

ostatnia edycja treści:
2014-06-30 08:28:34
Sprawy obywatelskie
Podstrony:
Meldunek
Zgłoszenie gruntów rolnych do opodatkowania i ustalenia wymiaru podatku rolnego, zgłoszenie sprzedaży, korekty wymiaru podatku rolnego
Dowód osobisty
Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania i ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości
Zgłoszenie lasu do opodatkowania i ustalenia wymiaru podatku leśnego
Zgłoszenie zmian w ewidencji działalności gospodarczej
Zgłoszenie sprzedaży, korekty wymiaru podatku od nieruchomości
Zgłoszenie sprzedaży , korekty wymiaru podatku leśnego
Wydawanie zaświadczeń dotyczących podatku od nieruchomości , rolnego, leśnego, środków transportowych oraz wysokości zaległości podatkowych
Zwrot nadpłaty z podatków i opłat
Umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku transportowego, podatku rolnego i leśnego
Odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości, podatku transportowego, podatku rolnego i leśnego
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, podatku transportowego, podatku rolnego i leśnego
Wydanie decyzji o warunkach zbudowy i zagospodarowania terenu
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej
Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych ( wydaje się na okres 4 lat dla gastronomii)
Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka ,,Becikowe''
Fundusz alimentacyjny
Świadczenia rodzinne


zamieszczono: 2007-02-22 17:45:13
wprowadził(a): Marzanna Karbowska
informację wytworzył(a): Marzanna Karbowska
ostatnia modyfikacja: 2007-03-29 11:23:19
ilość odsłon podstrony: 4887
Repozytorium artykułu
drukuj  zapisz
Władze i struktura organizacyjna