Urząd Gminy Brodnica
od: 2007-02-23
suma odsłon: 1511658

ostatnia edycja treści:
2014-06-30 08:28:34
Organizacje pozarządowe
Podstrony:
Sprawozdanie Wojta Gminy Brodnica
z realizacji Programu współpracy Gminy Brodnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 r.
Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Brodnica z dnia 31 marca
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2014
Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Brodnica z dnia 31 marca
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i mlodzieży w roku 2014
Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Brodnica z dnia 31 marca
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Brodnica w roku 2014
Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Brodnica z dnia 4 marca 2014 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na "Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży w Cielętach w 2014 r.
Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Brodnica z dnia 6 lutego 2014 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Brodnica w roku 2014.
Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Brodnica z dnia 6 lutego 2014 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2014.
Zarządzenie nr 11/2014 Wójta Gminy Brodnica z dnia 6 lutego 2014 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2014
Zarządzenie nr 7/2014 Wójta Gminy Brodnica z dnia 27 stycznia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn.: "Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży w Cielętach w 2014 roku
Informacja
o odbytych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu programu współpracy Gminy Brodnica z organizacjami pozarządowymi w 2014 r.
Program współpracy Gminy Brodnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego w 2014 roku
 
Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Brodnica z dnia 19 stycznia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn.: "Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży w Cielętach w 2012 r."

Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Brodnica z dnia 19 stycznia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Brodnica w roku 2012

Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Brodnica z dnia 19 stycznia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2012

Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Brodnica z dnia 5 marca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na "Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży w Cielętach w 2012 r."

Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Brodnica z dnia 5 marca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Brodnica w roku 2012

Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Brodnica z dnia 5 marca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2012

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Brodnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Brodnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011r.
Program współpracy Gminy Brodnica z organizacjami pozarządowymi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 r.

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy Brodnica ul. Zamkowa 13A, p. 408w dniu 15 listopada 2012 r. (czwartek) o godz 13.00.

Informacja o odbytych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami.

Informacja o odbytych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolentariacie na temat projektu programu współpracy Gminy Brodnica z organizacjami pozarządowymi w 2013 r.

Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Brodnica z dnia 28 stycznia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn.:"Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży w Cielętach w 2013 r."

Zarządzenie nr 7/2013 Wójta Gminy Brodnica z dnia 14 lutego 2013 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Brodnica w roku 2013
Zarządzenie nr 8/2013 Wójta Gminy Brodnica z dnia 14 lutego 2013 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2013
Zarządzenie nr 9/2013 Wójta Gminy Brodnica z dnia 14 lutego 2013 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2013 r.
Zarządzenie nr 15/2013 Wójta Gminy Brodnica z dnia 11 marca 2013 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego kobkursu ofert na "Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży w Cielętach w 2013 r.
Zarządzenie nr 24/2013 Wójta Gminy Brodnica z dnia 27 marca 2013 r.
W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Brodnica w roku 2013
Zarządzenie nr 25/2013 Wójta Gminy Brodnica z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2013
Zarządzenie nr 26/2013 Wójta Gminy Brodnica z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2013
Sprawozdanie Wójta Gminy Brodnica
z realizacji Programu współpracy Gminy Brodnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r.


zamieszczono: 2009-03-04 13:07:13
wprowadził(a): Sławomir Komorowski
informację wytworzył(a): Sławomir Komorowski
ostatnia modyfikacja: 2012-01-20 12:26:32
ilość odsłon podstrony: 5301
Repozytorium artykułu
drukuj  zapisz
Inne informacje i dokumenty