Urząd Gminy Brodnica
od: 2007-02-23
suma odsłon: 1511647

ostatnia edycja treści:
2014-06-30 08:28:34
Informacje
Podstrony:
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczącej przeprowadzenia szkolenia pn "Warszataty aktywizacji zawodowej"
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczącej przeprowadzenia szkolenia pn "Trening kompetencji i umiejętności społecznych"
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
ogłasza nabór na stanowisklo "Asystenta Rodziny"
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zorganizowanie jednodniowej wycieczki integracyjnej
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko opiekunki do świadczenia usług opiekuńczych
Zapytanie ofertowe
dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. "zorganizowanie integracyjnej wycieczki jednodniowej"
Zapytanie ofertowe
o wartości mniejszej niż 30 000 euro na przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności zawodowej
Zapytanie ofertowe
o wartości mniejszej niż 30 000 euro na przeprowadzenie warsztatów aktywizacji zawodowej
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy "Opiekun do świadczeń usług opiekuńczych"
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór
na stanowisko asystent rodziny
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko opiekunki do świadczenia usług opiekuńczych
Zapytanie ofertowe
Dotyczy: realizacji zamówienia publicznego pn. „Zorganizowanie jednodniowej wycieczki integracyjnej” dla uczestników projektu pn. „Praca źródłem wartości poprzez aktywizację zawodową” w ramach Kontraktów Socjalnych i ich otoczenia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, o wartości poniżej 30.000 euro.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy opiekun do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub innych wymagających opieki na 1/2 etatu z dalszą możliwością zwiększenia etatu
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy opiekun do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub innych wymagających opieki
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko pracownika socjalnego do realizacji projektu systemowego "Praca źródlem wartości poprzez aktywizację zawodową" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy
Zapytanie ofertowe
o wartości mniejszej niż 30 000 euro na przeprowadzenie warsztatów aktywizacji zawodowej dla uczestników projektu systemowego pn. "Praca żródłem wartości poprzez aktywizację zawodową" w Gminie Brodnica realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko opiekunki do świadczeń usług opiekuńczych
Ogłoszenie o naborze
na stanowisko pracownika socjalnego do realizacji projektu systemowego "Praca źródłem wartości poprzez aktywizację zawodową" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy.
Zapytanie ofertowe
o wartości mniejszej niż 30 000 euro na przeprowadzenie warsztatów aktywizacji zawodowej dla uczestników projektu systemowego pn. "Praca żródłem wartości poprzez aktywizację zawodową" w Gminie Brodnica w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapytanie ofertowe
o wartości mniejszej niż 30 000 euro na przeprowadzenie warsztatów aktywizacji zawodowej dla uczestników projektu systemowego pn. "Praca żródłem wartości poprzez aktywizację zawodową" w Gminie Brodnica w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kierownik Gminnego Ośrodka pomocy społecznej ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy Opiekun do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub innych wymagających opieki na 1/2 etatu z dalszą możliwością zwiększenia etatu
Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy - 1/2 etatu
Drugie ogłoszenie o naborze
na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy - 1/2 etatu
Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocu Społecznej w Brodnicy - 1/2 etatu
Ogłoszenie o naborze
na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy - 1/2 etatu
informacja dotycząca dodatku energetycznego
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę  "Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Brodnica w 2014 roku"
Raport z konsultacji społecznych projektu systemowego „Praca źródłem wartości poprzez aktywizację zawodową” na 2014 rok
Konsultacje społeczne projektu systemowego przewidzianego do realizacji w 2014r. pn. "Praca żródłem wartości poprzez aktywizację zawodową"
Konsultacje społeczne projektu systemowego przewidzianego do realizacji w 2014r. pn. "Praca żródłem wartości poprzez aktywizację zawodową"
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy realizacji zamówienia publicznego pn."zorganizowanie jednodniowej wycieczki integracyjnej" dla uczestników projektu pn."Praca źródłem wartości poprzez aktywizację zawodową" w ramach Programu Aktywności Lokalnej i ich otoczenia, współfinansowanego ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego, o wartości poniżej 14.000 euro.
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy realizacji zamówienia publicznego pn."Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych i animacji w formie wyjazdowej" dla Beneficjentów Ostatecznych Programu Aktywności Lokalnej projektu systemowego pn. "Praca źródłem wartości poprzez aktywizację zawodową" współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapytanie ofertowe
dotyczy realizacji zamówienia publicznego pn."Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych i animacji w formie wyjazdowej" dla Beneficjentów Ostatecznych Programu Aktywności Lokalnej projektu systemowego pn. "Praca źródłem wartości poprzez aktywizację zawodową" współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapytanie ofertowe
dotyczy realizacji zamówienia publicznego pn."zorganizowanie jednodniowej wycieczki integracyjnej" dla uczestników projektu pn."Praca źródłem wartości poprzez aktywizację zawodową" w ramach Programu Aktywności Lokalnej i ich otoczenia, współfinansowanego ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego, o wartości poniżej 14.000 euro.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta rodziny
w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: asystenta rodziny
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: animatora lokalnego
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ogłasza drugi nabór na stanowisko
asysystent rodziny w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej na rok 2013 "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: asystent rodziny
w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej na rok 2013 "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ogłasza trzeci nabór na stanowisko: asystent rodziny
ramach projektu systemowego pn. "Praca źródłem wartości poprzez aktywiację zawodową" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Informacja o wynikach drugiego naboru na stanowisko: asystent rodziny
 
Zapytanie ofertowe
Dotyczy realizacji zamówienia publicznego pn. "Zorganizowanie jednodniowej wycieczki integracyjnej" dla uczestników projektu pn. "Praca źródłem wartości poprzez aktywizację zawodową" w ramach Kontaktów Socjalnych i ich otoczenia, współfinansowanego ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości poniżej 14.000 euro.
Zaproszenie do złożenia oferty – oferta dla animatora lokalnego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Piwna 4 zaprasza do złożenia oferty na stanowisko animatora lokalnego w ramach projektu systemowego pn. „Praca źródłem wartości poprzez aktywizację zawodową” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanego do mieszkańców Gminy Brodnica zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ogłasza nabór na stanowisko
asysystent rodziny w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej na rok 2013 "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ogłasza drugi nabór na stanowisko: asystent rodziny
 ramach projektu systemowego pn. "Praca źródłem wartości poprzez aktywiację zawodową" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: asystent rodziny
Zaproszenie do udziału w projekcie GOPS'u

Zaproszenie do udziału w projekcie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy zaprasza wszystkich chętnych do udziału w 4 edycji projektu systemowego pn. „Praca źródłem wartości poprzez aktywizację zawodową”, który będzie realizowany w 2011 roku.

Komunikat w sprawie rządowego program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Rada Ministrów, w dniu 27 września 2011 r., przyjęła uchwałę Nr 182/2011 ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie
w wysokości 100 zł miesięcznie (kwota pomocy określona jest w § 2 ust. 2 ww. uchwały).Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej na terenie gminy Brodnica w 2012 roku.
Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej na terenie gminy Brodnica w 2012 roku - Nr postępowania: ZP-341/1/GOPS/2011
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że w wyniku ogłoszonego zamówienia publicznego w trybie przetargu niegraniczonego„ Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej na terenie gminy Brodnica w 2012 roku” wybrana została najkorzystniejsza oferta:
F.H.U. Bogusława Czapska Restauracja „Zacisze” w Gorczenicy, 87-300 Brodnica
Porozumienie w sprawie zasad i trybu realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiemu"
ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPYTANIE OFERTOWE
UMOWA ZLECENIE Nr;. /2012
do projektu systemowego pn. „Praca źródłem wartości poprzez aktywizację zawodową”
Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Ogłoszenie o wyborze oferty-asystent rodzinny
Ogłoszenie o wyborze oferty-specjalista ds. zamówień publicznych
Konkurs na stanowisko referenta do spraw świadczeń rodzinnych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Brodnicy, ul. Piwna 4 ogłasza konkurs na stanowisko referenta do spraw świadczeń rodzinnych

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
LISTA OSÓB, KTÓRE WZIĘŁY UDZIAŁ W II ETAPIE KONKURSU – TEST NA STANOWISKO REFERENTA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: realizacji zamówienia publicznego pn. „Zorganizowanie jednodniowej wycieczki integracyjnej” dla Beneficjentów Ostatecznych projektu pn. „Praca źródłem wartości poprzez aktywizację zawodową” w ramach Kontraktów Socjalnych i ich otoczenia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, o wartości poniżej 14.000 euro.

Zaproszenie do złożenia oferty – oferta dla animatora lokalnego
Zapytanie ofertowe - Warsztaty umiejętności społecznych i animacji
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: animatora lokalnego
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ZAPYTANIE OFERTOWE
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Opiekun do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO OPIEKUNA DO ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ogłasza kolejny nabór na wolne stanowisko pracy Opiekun do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr postępowania: ZP-341/1/GOPS/2012
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Opiekun do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub innych wymagających opieki
Informacja o wynikach naboru
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Opiekun do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub innych wymagających opieki
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe 15-02-2013
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
do zapytania ofertowego z dnia 01.02.2013 r.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko pracy – opiekun do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub innych wymagających opieki
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ogłasza nabór na stanowisko
asystent rodzinny w ramach projektu systemowego pn. "Praca źródłem wartości poprzez aktywizację zawodową"
zamieszczono: 2011-01-26 18:41:41
wprowadził(a): Sławomir Komorowski
informację wytworzył(a): Sławomir Czubiel
ostatnia modyfikacja: 2013-09-23 09:34:09
ilość odsłon podstrony: 6111
Repozytorium artykułu
drukuj  zapisz
GOPS