Urząd Gminy Brodnica
od: 2007-02-23
suma odsłon: 1511684

ostatnia edycja treści:
2014-06-30 08:28:34
PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA GMINY BRODNICA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE.
Podstrony:
ZAWIADOMIENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

ZAWIADOMIENIE
WÓJTA GMINY BRODNICA
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
AKTUALIZACJI PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA GMINY BRODNICA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE.

Stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2006 roku Nr 89 poz. 625 z późn. zm.) zawiadamiam, że aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Brodnica w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, będzie wyłożony do publicznego wglądu od 5 stycznia 2012 roku do 26 stycznia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy Brodnica w godz. 7.30-15.30 pokój nr 202.
Zgodnie z art.19 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2006 roku Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń, w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu.
Wnioski, zastrzeżenia i uwagi, należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Brodnica, ul. Zamkowa 13A, 87-300 Brodnica, pokój 202. Wnioski mogą być wnoszone również: ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Brodnica oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pod adresem: planprzestrz@brodnica.ug.gov.pl


pobierz dokument:

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3zamieszczono: 2012-01-02 10:36:43
wprowadził(a): Sławomir Komorowski
informację wytworzył(a): Sławomir Komorowski
ilość odsłon podstrony: 1966
Repozytorium artykułu
drukuj  zapisz
Inne informacje i dokumenty