Urząd Gminy Brodnica
od: 2007-02-23
suma odsłon: 1511703

ostatnia edycja treści:
2014-06-30 08:28:34
Zezwolenie na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wydawanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną

Do kogo adresowana jest procedura:

Osoby, które posiadają psa rasy uznawanej za agresywną

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna – zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.         Wniosek powinien zawierać oznaczenie osoby składającej (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu); rasę psa, płeć, wiek, umaszczenie, ewentualny sposób trwałego oznakowania, pochodzenie oraz miejsce i warunki w jakich pies jest utrzymywany.

Do wniosku należy załączyć:

1. kserokopię metryki psa;

2. kserokopia oznakowania psa;

3. dokument potwierdzający zaszczepienie przeciwko wściekliźnie,

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Brodnica przy ul. Zamkowej 13a,

pokój nr 203 w godzinach pracy, tj. : od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530,

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Brodnica
ul. Zamkowa 13A
87-300 Brodnica

Termin załatwienie sprawy:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administra­cyjnego - w ciągu 1 miesiąca;

w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

 

Opłaty skarbowe:

wydanie zezwolenia - 82 zł

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu,

który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie UG w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:

·     Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r nr 106 poz. 1002),

·          §1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r  w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77 poz. 687)

 

 

Informacje dodatkowe:

Wykaz ras psów uznanych za agresywne:

a) amerykański pit bull terier;

b) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

c) buldog amerykański;

d) dog argentyński;

e) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

f) tosa inu;

g) rottweiler;

h) akbash dog;

i) Anatolia karabash;

j) moskiewski stróżujący;

k) owczarek kaukaski.

 

Osoby posiadające psy wymienionych ras powinny posiadać zezwolenie na ich utrzymywanie bez względu na to, czy pochodzenie psa zostało udokumentowane rodowodem, czy też nie.

 

Do pobrania

 

Wzór wnisoku doc

 

Wzór wniosku pdfzamieszczono: 2013-03-20 09:02:31
wprowadził(a): Sławomir Komorowski
informację wytworzył(a): Sławomir Komorowski
ostatnia modyfikacja: 2013-03-20 09:08:04
ilość odsłon podstrony: 1181
Repozytorium artykułu
drukuj  zapisz
Ochrona środowiska