Urząd Gminy Brodnica
od: 2007-02-23
suma odsłon: 1511634

ostatnia edycja treści:
2014-06-30 08:28:34
Obwieszczenia dotyczące planów miejscowych.
Podstrony:
Ogłoszenie Wójta Gminy Brodnica
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenie Wójta Gminy Brodnica
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODNICA - PPOŚI.7320/1/2010
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODNICA o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Karbowo.

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Karbowo.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODNICA o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kominy.

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kominy.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODNICA - PPOŚI.7320/1/2010

Zgodnie z art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brodnica w pasach terenu pod gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Brodnica – Nowe Miasto Lubawskie, obejmujący część wsi Wybudowanie Michałowo, Cielęta i Nowy Dwór.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODNICA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brodnica w pasach terenu pod gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Brodnica – Nowe Miasto Lubawskie, obejmujący część wsi Wybudowanie Michałowo, Cielęta i Nowy Dwór.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODNICA

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Brodnica Nr VI/29/11 z dnia 28 marca 2011 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kominy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 25 stycznia  do 17 lutego 2012 r., w siedzibie Urzędu Gminy Brodnica, ul. Zamkowa 13a - pok. nr 202 w godzinach pracy urzędu.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODNICA

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Brodnica Nr VI/30/11 z dnia 28 marca 2011 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karbowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 25 stycznia  do 17 lutego 2012 r., w siedzibie Urzędu Gminy Brodnica, ul. Zamkowa 13a - pok. nr 202 w godzinach pracy urzędu.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODNICA

o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODNICA

o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODNICA

o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegozamieszczono: 2008-02-05 14:48:05
wprowadził(a): Sławomir Komorowski
informację wytworzył(a): Sławomir Komorowski
ilość odsłon podstrony: 4169
Repozytorium artykułu
drukuj  zapisz
Zagospodarowanie przestrzenne