Urząd Gminy Brodnica
od: 2007-02-23
suma odsłon: 1511293

ostatnia edycja treści:
2014-06-30 08:28:34
Zawiadomienia i obwieszczenia
Podstrony:
Obwieszczenie Wójta Gminy Brodnica PPOSI.6220.1.2014.EZ
o udostępnieniu informacji o środowisku
Obwieszczenie Wójta Gminy Brodnica PPOSI.6220.16.2013.2014.EZ
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
Obwieszczenie Wójta Gminy Brodnica PPOSI.6220.9.2013.EZ
w sprawie wydnia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
Obwieszczenie Wójta Gminy Brodnica PPOSI.6220.9.2013.EZ
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie Wójta Gminy Barniczka WIŚR.6733.8.2013
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego
Informacja Wójta Gminy Brodnica PPOSI.6220.10.2012-2014.EZ
w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie Wójta Gminy Brodnica PPOSI.1.2014.OZ
w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środkowisko
Informacja Wójta Gminy Brodnica PPOSI.6220.11.2013-2014.EZ
w sprawie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie Wójta Gminy Brodnica PPOSI.6220.11.2013-20104.EZ
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie Wójta Gminy Brodnica PPOSI.6220.3.2013.EZ
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie Wójta Gminy Brodnica PPOSI.6220.11.2012-2014.EZ
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie Wójta Gminy Brodnica PPOSI.62204.2012-2014.EZ
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
Obwieszczenie Wójta Gminy Brodnica PPOSI.6220.13.2010-2014.EZ
w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie Wójta Gminy Brodnica PPOSI.6220.17.2013.EZ
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Obwieszczenie Wójta Gminy Brodnica PPOSI.6220.10.2010-2013.EZ
o wpłynięciu opini
Obwieszczenie Wójta Gminy Brodnica PPOSI.6220.16.2013.EZ
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie Wójta Gminy Brodnica PPOSI.6220.16.2013.EZ
 
Obieszczenie Wójta Gminy Brodnica PPOSI.6220.16.2013.EZ
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
Owieszczenie PPOSI.6220.15.2013.EZ
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
Obwieszczenie PPOSI.6220.11.2013.EZ
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
Obwieszczenie Wójta Gminy Brodnica PPOŚI.6220.4.2012.EZ
o wpłynięciu opini
Obwieszczenie Wójta Gminy Brodnica PPOŚI.14.2013.EZ
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie PPOSI.6220.16.2013.EZ
o wszczęciu postępowania
Obwieszczenie PPOSI.6220.10.2012.EZ
o wydanej decyzji
Informacja Wójta Gminy Brodnica PPOSI.602.1.2012.2013.EZ
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska
Obwieszczenie PPOSI.6220.11.2012.2013.EZ
w sprawie odwieszenia postępowania
Obwieszczenie PPOSI.6220.11.2013.EZ
o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postepowania
Obwieszczenie PPOSI.6220.11.2013.EZ
o wydanym postanowieniu o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
Obwieszczenie PPOSI.6220.11.2013.EZ
 o wplynieciu opinii
Obwieszczenie PPOSI.6220.9.2013.EZ
Obwieszczenie PPOSI.6220.9.2013.EZ
Obwieszczenie PPOSI.6220.9.2013.EZ
Obwieszczenie PPOSI.6220.12.2008-2013.EZ
Obwieszczenie PPOSI.6220.10.2012.EZ
Obwieszczenie PPOŚI.6220.11.2013.EZ
Obwieszczenie PPOŚI.6220.9.2013.EZ
Obwieszczenie PPOSI.6220.9.2013.EZ
Obwieszczenie PPOSI.6220.9.2013.EZ
Obwieszczenie PPOSI.6220.10.2012.EZ-2
Obwieszczenie PPOSI.6220.10.2012.EZ-1
Obwieszczenie PPOSI.6220.13.2010-2013.EZ-2
Obwieszczenie PPOSI.6220.13.2010-2013.EZ-1
Obwieszczenie PPOŚI.6220.9.2012-2013.EZ
Projekt POiS.05.03.00-00-285/10
"Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko - pomorskiego i mazowieckiego
Obwieszczenie Wójta Gminy Brodnica PPOŚI.6220.4.2012.EZ
Obwieszczenie PPOŚI .6220.9.2012.AL
Obwieszczenie PPOŚI.6220.10.2012.AL
Obwieszczenie PPOŚI.6220.9.2012.AL
Obwieszczenie PPOŚI.6220.9.2012.AL
Obwieszczenie PPOŚI.6220.12.2012.AL
Obwieszczenie PPOŚI.6220.27.2010/2011/2012.AL
Obwieszczenie PPOŚI.6220.11.2012.AL
Obwieszczenie PPOŚI.6220.13.2012.AL
Obwieszczenie Wójta Gminy Brodnica PPOŚI.602.1.2012.AL
Obwieszczenie PPOŚI.6220.11.2012.AL
Obwieszczenie PPOŚI.6220.11.2012.AL
Obwieszczenie PPOŚI.6220.11.2012.AL
Obwieszczenie PPOŚI.6220.17.2009/2013.AL
Obwieszczenie PPOŚI.6220.18.2009/2013.AL
Obwieszczenie PPOŚI.6220.3.2013.AL
Obwieszczenie PPOŚI.6220.3.2013.AL
Obwieszczenie PPOŚI.6220.13.2010/2013.AL
Obwieszczenie PPOŚI.6220.13.2010/2013.AL
Obwieszczenie PPOŚI.6220.3.2013.AL
Obwieszczenie PPOŚI.6220.13.2010/2013.AL
Obwieszczenie PPOŚI.6220.13.2012.AL
Obwieszczenie PPOŚI.6220.7.2012.AL
Obwieszczenie PPOŚI.6220.1.2013.AL
Obwieszczenie PPOŚI.6220.12.2012/2013.EZ
Obwieszczenie PPOŚI.6220.2.2013.EZ


zamieszczono: 2008-06-05 11:28:41
wprowadził(a): Sławomir Komorowski
informację wytworzył(a): Sławomir Komorowski
ilość odsłon podstrony: 4207
Repozytorium artykułu
drukuj  zapisz
Ochrona środowiska