Urząd Gminy Brodnica
od: 2007-02-23
suma odsłon: 1511658

ostatnia edycja treści:
2014-06-30 08:28:34
Zamówienia publiczne: Rozstrzygnięte
  1/4  wybierz podstronę 1 2 3 4 z 4 
przedmiot: Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Karbowo
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PPOŚI.271.13.2014.JK
przedmiot: Przebudowa drogi wewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczuka
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PPOŚI. 271.14.2014.JK
przedmiot: Modernizacja wybranych odcinków utwardzonych dróg gminnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: GKGN.271.2.2014.PW
przedmiot: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Brodnica
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PPOŚI.271.12.2014.JK
przedmiot: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo, sieci wodociągowej w miejscowości Szabda, Szczuka i Cielęta - etap II Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PPOŚI.271.11.2014.JK
przedmiot: Budowa innowacyjnej siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla dzieci we wsi Podgórz
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PPOŚI.271.9.2014.JK
przedmiot: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Brodnica
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PPOŚI. 271.10.2014.JK
przedmiot: Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Karbowie
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PPOŚI.271.7.2014.JK
przedmiot: Budowa oświetlenia ulicznego w Kominach na osiedlu domów jednorodzinnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PPOŚI.271.4.2014.JK
przedmiot: ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW DO UTWARDZANIA GMINNYCH DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY BRODNICA
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PPOŚI.271.1.2014.PW
przedmiot: Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem, budową parkingu, ogrodzenia i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Szczuka
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PPOŚI.271.1.2014.JK
przedmiot: Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej we wsi Podgórz oraz budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Cielęta
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PPOŚI.271.2.2014.JK
przedmiot: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Gminy Brodnica oraz jednostek organizacyjnych gminy
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OASS.271.1.2013.MK

 

przedmiot: Dostawa oleju opałowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Brodnica
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PPOŚI.271.16.2013.JK
przedmiot: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo, sieci wodociągowej w miejscowości Szabda, Szczuka i Cielęta
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PPOŚI.271.13.2013.JK
przedmiot: Budowa placu zabaw dla dzieci w Karbowie
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PPOSI 041.7.2013.PS
przedmiot: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Gorczenicy
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PPOSI.271.12.2013.JK
przedmiot: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo, sieci wodociągowej w miejscowości Szabda, Szczuka i Cielętach- etap I: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo, sieci wodociągowej w miejscowości Szabda, Szczuka i Cielętach
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PPOŚI.271.11.2013.JK
przedmiot: Modernizacja (remont) wybranych odcinków utwardzonych dróg gminnych poprzez powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PPOŚI.271.10.2013.JK
przedmiot: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gorczenicy
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PPOŚI.271.9.2013.JK
przedmiot: Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową parkingu w Gortatowie
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PPOŚI. 271.6.2013.JK
przedmiot: Przebudowa drogi nr 080501C Jastrzębie – Gortatowo na długości 0,718 km w m. Gortatowo od skrzyżowania z droga powiatową nr 1827C w km 0+000 – 0+718
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PPOŚI.271.7.2013.JK
przedmiot: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Brodnica
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PPOŚI.271.5.2013.JK
przedmiot: Zakup i dostawa materiałów do utwardzania gminnych dróg gruntowych na terenie Gminy Brodnica
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PPOŚI.271.1.2013.PW
przedmiot: Budowa studni głębinowych w miejscowościach Mszano i Szczuka wraz z wodociągiem przyłączeniowym i modernizacją hydroforni oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbow
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PPOŚI.271.1.2013
  1/4  wybierz podstronę 1 2 3 4 z 4