Urząd Gminy Brodnica
od: 2007-02-23
suma odsłon: 1511644

ostatnia edycja treści:
2014-06-30 08:28:34
Zamówienia publiczne: Ogłoszone
  1/8  wybierz podstronę 1 2 3 4 5 6 7 8 z 8 
przedmiot: Adaptacja byłej bazy SKR w Gorczenicy na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – etap I
typ:Ogłoszone
numer sprawy: PPOŚI.271.15.2014.JK
przedmiot: Modernizacja wybranych odcinków utwardzonych dróg gminnych
typ:Ogłoszone
numer sprawy: GKGN.271.2.2014.PW
przedmiot: Przebudowa drogi wewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczuka
typ:Ogłoszone
numer sprawy: PPOŚI. 271.14.2014.JK
przedmiot: Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Karbowo
typ:Ogłoszone
numer sprawy: PPOŚI.271.13.2014.JK
przedmiot: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Brodnica
typ:Ogłoszone
numer sprawy: PPOŚI. 271.12.2014.JK
przedmiot: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo, sieci wodociągowej w miejscowości Szabda, Szczuka i Cielęta - etap II: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica
typ:Ogłoszone
numer sprawy: PPOŚI.271.11.2014.JK
przedmiot: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Brodnica
typ:Ogłoszone
numer sprawy: PPOŚI.271.10.2014.JK
przedmiot: Budowa innowacyjnej siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla dzieci we wsi Podgórz
typ:Ogłoszone
numer sprawy: PPOŚI.271.9.2014.JK
przedmiot: Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Karbowie
typ:Ogłoszone
numer sprawy: PPOŚI.271.7.2014.JK
przedmiot: Budowa oświetlenia ulicznego w Kominach na osiedlu domów jednorodzinnych
typ:Ogłoszone
numer sprawy: PPOŚI.271.4.2014.JK
przedmiot: ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW DO UTWARDZANIA GMINNYCH DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY BRODNICA
typ:Ogłoszone
numer sprawy: GKGN.271.1.2014.PW
przedmiot: Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej we wsi Podgórz oraz budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Cielęta
typ:Ogłoszone
numer sprawy: PPOŚI.271.2.2014.JK
przedmiot: Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem, budową parkingu, ogrodzenia i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Szczuka
typ:Ogłoszone
numer sprawy: PPOŚI.271.1.2014.JK
przedmiot: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Gminy Brodnica oraz jednostek organizacyjnych gminy
typ:Ogłoszone
numer sprawy: OASS.271.1.2013.MK
przedmiot: Dostawa oleju opałowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Brodnica
typ:Ogłoszone
numer sprawy: PPOŚI.271.16.2013.JK
przedmiot: Zakup krzeseł na potrzeby wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowościach Gorczenica, Gortatowo, Kozi Róg i Niewierz
typ:Ogłoszone
numer sprawy: PPOSI 041.8.2013.PS

 

przedmiot: Budowa placu zabaw dla dzieci w Karbowie
typ:Ogłoszone
numer sprawy: PPOSI 041.7.2013.PS
przedmiot: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo, sieci wodociągowej w miejscowości Szabda, Szczuka i Cielęta - etap I: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo, sieci wodociągowej w miejscowości Szabda, Szczuka i Cielęta
typ:Ogłoszone
numer sprawy: PPOŚI.271.13.2013.JK
przedmiot: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gorczenicy
typ:Ogłoszone
numer sprawy: PPOŚI.271.12.2013.JK
przedmiot: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo, sieci wodociągowej w miejscowości Szabda, Szczuka i Cielęta - etap I: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo, sieci wodociągowej w miejscowości Szabda, Szczuka i Cielęta
typ:Ogłoszone
numer sprawy: PPOSI 271.11.2013.JK
przedmiot: Modernizacja (remont) wybranych odcinków utwardzonych dróg gminnych poprzez powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej
typ:Ogłoszone
numer sprawy: PPOŚI.271.10.2013.JK
przedmiot: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gorczenicy
typ:Ogłoszone
numer sprawy: PPOŚI.271.9.2013.JK
przedmiot: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych
typ:Ogłoszone
numer sprawy: Nowe jutro/01/2013
przedmiot: Przebudowa drogi nr 080501C Jastrzębie - Gortatowo na długości 0,718 km w m. Gortatowo od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1827C w km 0+000 - 0 +718
typ:Ogłoszone
numer sprawy: PPOŚI.271.7.2013.JK
przedmiot: Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową parkingu w Gortatowie
typ:Ogłoszone
numer sprawy: PPOŚI. 271.6.2013.JK
  1/8  wybierz podstronę 1 2 3 4 5 6 7 8 z 8